Kontakt

e-mail - marketing@mrpopic.pl
mobile - +48 501 600 612
tel/fax- +48 91 488 44 24
Firma halo Sławomir Żukowski uczestniczy w projekcie realizowanym przez Województwo Zachodniopomorskie — Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, finansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, pn. „Zachodniopomorski Pakiet Grantowy”, którego celem jest wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych z terenu województwa zachodniopomorskiego, których sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu na skutek epidemii COVID-19. Wartość uzyskanego wsparcia z UE: 23.535,33 PLN